Jak nejlépe chránit vaše podnikání?

Inspirujte se, jak zajistit aby vaše podnikání fungovalo i v náročných epidemických obdobích

(NE)VÝHODY HOME-OFFICE

"Pro zaměstnance znamená větší volnost, mimo komplikovanější týmové práce ale hrozí také  stagnace a ztráta motivace"

DOPADY KORONAVIRU NA ZAMĚSTNAVATELE

"Velkým problémem je pandemie i pro zaměstnavatele, kteří nebyli na takovou situaci připraveni"

(NE)VÝHODY HOME-OFFICE

Práce z domova může být pracovní benefit stejně jako krizové řešení v době pandemie, či klasické chřipkové sezóny. Pro zaměstnance to znamená větší volnost, ale také hrozí stagnace a ztráta motivace. Pro leadery naopak možnost otestovat manažerské dovednosti či krizový management.

U mnoha pracovních pozic může být občasná práce z domova prospěšná. Zaměstnanec využije čas pro úkoly,
na které se potřebuje déle soustředit bez rušivého vlivu spolupracovníků v open officech. Na druhou stranu je však zkomplikována plynulá komunikace při řešení úkolů, kde je potřeba kooperace více spolupracovníků nebo týmů, a to i přes využití současných technologických možností komunikace a práce na dálku. Zároveň při dalším soustavném home-officu přichází demotivace a ztráta koncentrace v podmínkách domova. Začíná se prolínat pracovní čas s volným časem a domácími pracemi. Proto stále více zaměstnavatelů preferuje v krizovém období vytvoření bezpečného prostředí pro zaměstnance přímo v kanceláři, a práce z domova je využívána pouze částečně. O zvýšení bezpečnosti v kanceláři více zde.

Výhody home-office

Z pohledu zaměstnance:

 • Klid na práci a větší koncentrace, úspora času díky absenci pravidelných small talků v kanceláři, snížení rizika nakažení v době virové epidemie

Z pohledu zaměstnavatele:

 • Úspora energií, provozních nákladů, navýšená spokojenost zaměstnanců, snížení rizika nakažení zaměstnanců v době virové epidemie

Nevýhody home-office

Z pohledu zaměstnance:

 • Při delším home-officu demotivace, ztráta koncentrace, prolínání pracovního a volného času, hrozící ztráta pracovní efektivity

Z pohledu zaměstnavatele:

 • Ztráta kontroly nad prací zaměstnance, nemožnost působení firemní kultury na práci zaměstnance, ztráta efektivity ve fungování firmy jako celku

Mezi nejčastěji kladené dotazy zaměstnavatelů se řadí především:

Jak si efektivně udržovat přehled o práci zaměstnanců na homeoffice?

 • K tomuto účelu už bylo vyvinuto mnoho programů, které i díky stále častějšímu využívání jsou již velmi uživatelsky přístupné
  a monitoring práce zaměstnanců velmi zefektivňují a zjednodušují. Jedná se např. o programy Basecamp, či Asana.

Jak komunikovat při práci z domova?

 • Nejjednodušší je využít programů k tomu určených - Webex, Zoom, Skype, atd. Neslouží jen k přenosu audia a videa mezi skupinou lidí, ale umožňují i sdílet data a plochu prezentujícího v reálném čase.

Nejste na home-office připraveni? Home-office není jedinou možností, jak ochránit své zaměstnance v době zvýšeného rizika výskytu virových opatření, přečtěte si více o naší službě.

Jak uzpůsobit pracoviště, aby byly zaměstnanci co nejlépe chráněni? Zjistěte více o našem komplexním řešení.

Ing. David Lang 

https://airplus.airjobs.cz/blog-post/home-office-nevyhody/ 

https://www.easyproject.cz/kontakt/rizeni-projektu-jednoduse-blog-tipy-zdroje/1023-jak-efektivne-ridit-vas-tym-nebo-firmu-z-homeffice?utm_campaign=ep-cze-krize-032020-search&gclid=CjwKCAjwh7H7BRBBEiwAPXjadvWqImVTIWNbxX4HAFF66Yiow1mMYPuBVJVEx5ep6llsHF_2AhlR1BoC_uMQAvD_BwE 

https://www.jsrlz.cz/jak-spravne-nastavit-home-office-prectete-si-16-odpovedi/ 

https://magazin.lmc.eu/data-a-pruzkumy/home-office-splnte-podminky-aby-prace-z-domu-fungovala/ 

https://www.zonto.cz/blog/6-kroku-jak-nastavit-funkcni-home-office 

DOPADY KORONAVIRU NA ZAMĚSTNAVATELE

První i druhá vlna pandemie koronaviru způsobuje problémy napříč společností a každá sociální skupina byla nějakým způsobem zasažena. Velkým problémem je pandemie i pro zaměstnavatele, kteří nebyli na takovou situaci připraveni.

Existuje několik hlavních okruhů, které způsobují problémy zaměstnavatelům a které se navzájem prolínají:

 • Ekonomické ztráty
 • Výpadek zaměstnanců
 • Nižší efektivita a zneužívání home-office
 • Zhoršená komunikace
 • Chybějící sociální kontakt, problém s budováním firemní kultury

Jakýkoliv druh epidemie nebo pandemie, a nemusí to být jen současná koronavirová, způsobuje velké ekonomické ztráty pro zaměstnavatele. Každému zaměstnanci, který je na nemocenské, musí zaměstnavatel platit náhradu mzdy v nemoci prvních 14 dní neschopnosti, což je u průměrného platu cca 10 000 Kč. Kromě nákladů na náhradu mzdy v nemoci během těchto prvních 14 dnů vznikají zaměstnavateli další administrativní náklady s každým nemocným zaměstnancem. Dalším navazujícím problémem je výpadek produktů nebo služeb, který nemocní zaměstnanci vytvářeli.

Ve spoustě oborů se dá předcházet čerpání nemocenské a ztrátě produktu nebo služby využitím tzv. sickdays nebo práce z domova (tzv. home-office), což je jeden z častých benefitů pro zaměstnance a alternativa k práci v kanceláři. Home-office se stal jednou z hlavních zbraní, jak z pozice zaměstnavatele bojovat s koronavirovou pandemií. Nicméně hromadný home-office může představovat pro zaměstnavatele v současné krizi také velký problém - výrazně totiž snižuje produktivitu práce zaměstnanců. Podle poradenské firmy Moore Czech Republic se snížila produktivita zaměstnanců na home-office v prvním měsíci první vlny koronaviru o 10%, v následujícím měsíci dokonce o 30%.

S hromadným a dlouhotrvajícím home-office se velmi rychle projevilo umění krizového managementu a efektivní komunikace nadřízených (tzv. remote management). Spousta vedoucích pracovníků objevila svoje slabé stránky a zjistila, jak je těžké motivovat zaměstnance na dálku k lepším nebo alespoň standardním výkonům. Tito nadřízení často ztrácí pojem o tom, co jejich podřízení dělají, což způsobuje další ekonomické ztráty. Avšak i v této nelehké době je důležité se podívat na věc také z druhé strany a považovat ji za malou výhodu pro zaměstnavatele, jelikož se ukážou jednotlivé manažerské dovednosti vedoucích pracovníků.

Se současnou situací a home-office jsou spojené i další problémy a nadbytečné náklady, jako třeba náklady na komunikační software, hardware, BOZP na home-office apod.

Jako těžko vyčíslitelný náklad se považuje i rozpad firemní kultury jednotlivých společností. Spousta společností dlouho budovala svoji identitu, často založenou na společenských akcích nebo potkávání se s kolegy, což v současnosti nejde. Tyto skutečnosti mohou mít velmi negativní dopad na jednotlivé zaměstnance, kteří se kvůli tomu mohou rozhodnout s firmou dále nespolupracovat.

Když se spojí celkový objem nákladů souvisejících s krizovou situací spolu se ztrátou produktivity a poptávky, vzniká obrovský balík ztrát, se kterými nikdo nepočítal v plánech na rok 2020 a často ani na rok 2021.

Jako jedno z řešení (alespoň části) problémů popsaných výše se dá považovat možnost přizpůsobení pracovního prostoru současné situaci a s tím spojené navrácení zaměstnanců do kanceláří ve spojení s jejich vyšší ochranou proti nakažení.

Kromě vyjmenovaných problémů čeká zaměstnavatele také zkouška v nadcházející hospodářské krizi způsobené koronavirem, což bude pro většinu z nich zkouška nejvyšší, nicméně s pomocí spokojených, motivovaných a zdravých zaměstnanců věřím, že to většina z nich překoná.

Ing. Petr Jindra

https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-vyse-nahrady-mzdy-v-roce-2020 

https://www.moore-czech.cz/tiskove-zpravy/kveten-2020/hromadny-home-office-prinesl-firmam-az-tretinove-s 

https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/posouzeni-rizik-home-office/